Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, firmanızın basılı ve dijital tüm reklamlarının görsel ve anlamsal bir bütünlük arz etmesi sürecidir ve markanızın akılda kalıcılığı için temel…

Web Sitesi

Çağımızda, işletmelerin web siteleri “tanıtım”, “bilinirlik”, “adreslenebilirlik” gibi konvansiyonel anlamlarının dışına çıkmış, tüketicilerin zihnindeki marka imajının belirleyici ögelerinden biri haline gelmiştir. Web…

Sosyal Medya

Bilginin taşınması geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşiyor ve bunu günümüzde sosyal medyaya borçluyuz. Sosyal medya kanalları günümüzde bireylerin günlük eğlence aracı…

Baskı Çözümleri

Bütünleşik pazarlama iletişiminizin olmazsa olmaz bir diğer parçası olan basılı ürünler de Frame Ajans ile yeni bir çerçeve içinde hedef kitlenizle buluşuyor.…

Outdoor Reklamlar

Frame Ajans, dijital reklamcılık alanında hizmet verirken geleneksel mecraların günümüzde hala geçerliliğini ve işlevselliğini koruduğunun farkında. Duvar, bina ve araç giydirmeleri, afişler,…